علم و دانش

استان کرمان با دو زلزله بزرگتر از ۴ و قطب انرژی کشور با زمینلرزه ۳ لرزیدند

در هفته گذشته استان کرمان با زلزله‌های ۳، ۳.۸، ۴.۶ و ۴.۷ لرزید، همچنین عسلویه با زلزله‌ای به بزرگای ۳ لرزید.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته استان کرمان با زلزله‌های ۳ در شهداد، ۳.۸ در فاریاب، ۴.۶ در سیرچ و ۴.۷ در بلوک لرزید.

همچنین مسجد سلیمان استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ و عسلویه استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳ لرزیدند.

در اینچه برون استان گلستان زلزله ۲.۵، در دوزین این استان زلزله ۳.۴ و در مراوه تپه استان گلستان زلزله ۳.۲ رخ داد.

شنبه ۸ اردیبهشت 

در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹ و در سرخون استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۵ رخ داد.

یکشنبه ۹ اردیبهشت 

در اینچه برون استان گلستان زلزله ۲.۵، در قلعه خواجه استان خوزستان زلزله ۲.۸، در ریز استان بوشهر زلزله ۲.۸، در فراشبند استان فارس زلزله ۲.۹ و در دهرم استان فارس زلزله ۲.۶ رخ داد. 

فاریاب استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۹ کیلومتری فاریاب و ۴۶ کیلومتری بلوک استان کرمان و ۶۸ کیلومتری سرگز استان هرمزگان گزارش شد. 

نقده استان آذربایجان غربی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرد که رومرکز آن در ۶ کیلومتری نقده، ۱۶ کیلومتری نالوس و ۱۷ کیلومتری گردکشانه این استان بوده است. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است. 

در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری ثبت شد که کانون آن در ۱۸ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و ۸۰ کیلومتری گلمورتی استان سیستان و بلوچستان و ۶۵ کیلومتری محمدآباد ریگان استان کرمان بوده است.

مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در ۱۹ کیلومتری مسجد سلیمان، ۱۹ کیلومتری قلعه خواجه و ۴۴ کیلومتری ایذه این استان به ثبت رسید.

دوزین استان گلستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۹ کیلومتری دوزین، ۴۰ کیلومتری گالیکش و ۴۱ کیلومتری مینودشت این استان گزارش شد.

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت 

در خورموج استان بوشهر زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

بوئین سفلی استان کردستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۹ کیلومتری بوئین سفلی، ۱۷ کیلومتری بانه و ۲۰ کیلومتری ارمارده این استان بوده است. 

در جایزان استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۷ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۸ کیلومتری جایزان، ۲۹ کیلومتری امیدیه و ۳۰ کیلومتری مشراگه این استان گزارش شد.

سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت 

خورموج استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۶ کیلومتری زمین لرزید و رومرکز آن در ۱۵ کیلومتری خورموج، ۲۴ کیلومتری دلوار و ۳۲ کیلومتری اهرم بوشهر رخ داد.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ رخ داد.

جندق استان اصفهان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۵۳ کیلومتری جندق، ۹۳ کیلومتری چوپانان و ۱۰۴ کیلومتری فرخی استان اصفهان گزارش شد.

مراوه تپه استان گلستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۶ کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در ۲۵ کیلومتری مراوه تپه استان گلستان و ۴۹ کیلومتری گرماب استان خراسان شمالی گزارش شد.

چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت 

در بردخون استان بوشهر زلزله ۲.۵، در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۵، در جم استان بوشهر زلزله ۲.۹ و در چلگرد استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

سیرچ استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و رومرکز آن در ۲۷ کیلومتری سیرچ، ۲۹ کیلومتری شهداد و ۳۴ کیلومتری کرمان این استان گزارش شد.

پنج‌شنبه۱۳ اردیبهشت

در شوسف استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸ رخ داد.

در بلوک استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۷ در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد که کانون این رخداد لرزه‌ای در ۷ کیلومتری بلوک، ۲۹ کیلومتری فاریاب و ۳۰ کیلومتری کهنوج این استان بوده است.

جمعه ۱۴ اردیبهشت 

در ایذه استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری ایذه، ۳۶ کیلومتری قلعه خواجه و ۴۱ کیلومتری مسجد سلیمان این استان بوده است.

 عسلویه استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۴ کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در ۸ کیلومتری عسلویه استان بوشهر و ۱۴ کیلومتری گله دار و ۲۱ کیلومتری اسیر استان فارس گزارش شد.

در شهداد کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد که رومرکز آن در ۲۵ کیلومتری شهداد، ۲۶ کیلومتری سیرچ و ۳۶ کیلومتری اندوهجرد استان کرمان گزارش شد.

انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نوشته های مشابه